Wymagane dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

  1. Wniosek o skierowanie osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy dalej ŚDS,
  2. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
  5. Dokumenty potwierdzające osiągany dochód przez osobę ubiegającą się o skierowanie do ŚDS w formie zaświadczenia (lub oświadczenia) o dochodach decyzji o przyznaniu świadczeń rentowych, emerytalnych lub innych,
  6. Dokumenty potwierdzające osiągany dochód przez wszystkich członków rodziny wspólnie gospodarujących.

Dokumenty powyższe składa się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej Ośrodku Pomocy Społecznej tj. Gminnym lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.    

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-15
Data publikacji:2017-10-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Mendela
Liczba odwiedzin:2655