Przebieg załatwienia sprawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Skierowanie osoby do ŚDS następuje na wniosek osoby zainteresowanej, rodziny, opiekuna prawnego. Do wniosku dołączyć należy wymagane dokumenty. Pracownik socjalny właściwego ośrodka pomocy społecznej po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS. Skierowanie osoby do udziału w zajęciach ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej po rozeznaniu przez pracownika całokształtu sytuacji bytowej i spełnieniu przez osobę wymaganych warunków zdrowotnych. Pobyt w ŚDS jest odpłatny. Osoba przyjęta do ŚDS jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności miesięcznej w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu  na osobę w rodzinie. Nie jest natomiast zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS osoba samotnie gospodarująca lub osoba w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 250% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-15
Data publikacji:2017-10-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Mendela
Liczba odwiedzin:2037