Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nasz Dom

Nasz Dom

Nasz Dom

Podsumowanie projektu Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego, w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który jest finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dnia 25 listopada 2021 roku w ,,Zajeździe Country” w Łężynach, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu,, Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który jest finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt miał charakter innowacyjny, ponieważ jego celem, było włączenie osób niepełnosprawnych w działalność na rzecz innych osób z niepełnosprawnościami.

Duży nacisk kładziony był również na rozwój samorzecznictwa (self – adwokatury) wolontariuszy integracyjnych, biorących udział w tym projekcie.

Idea wolontariatu integracyjnego jest znakomitą formą aktywności społecznej, dającą satysfakcję, możliwość osobistego rozwoju, prowadząca także do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Realizacją tego nowatorskiego przedsięwzięcia zajęła się ,,Fundacja Inicjatywa” mająca siedzibę w Łężynach, z prezesem Oleną Garan na czele. Koordynatorem wszystkich działań był Pan Damian Kierek. Pomocą w zrealizowaniu założonych celów, służyły również inne osoby oraz wolontariusze w/w fundacji.

W projekcie,, Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego” wzięły udział następujące placówki:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Jaśle,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia ŚWIETLIK w Sanoku,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu.

Każda z placówek, wytypowała asystentów wolontariatu integracyjnego oraz osoby niepełnosprawne (wolontariuszy), biorących udział w szkoleniach i innych wydarzeniach realizujących założenia tego projektu. To właśnie oni wszyscy spotkali się w miniony czwartek, aby pochwalić się swoimi osiągnięciami.

Gośćmi specjalnymi byli: kierownicy poszczególnych placówek, osoby prywatne wspierające projekt, jak również przedstawiciel samorządu lokalnego, w osobie Wójta Gminy Nowy Żmigród Pana Grzegorza Bary oraz kierownika GOPS w Nowym Żmigrodzie. W uroczystości uczestniczyła także pani redaktor z Radia Rzeszów, która przeprowadziła wywiad z wybranymi uczestnikami imprezy.

Nasza placówka, jako instytucja znajdująca się najbliżej siedziby fundacji, chciała się aktywnie włączyć w organizację tego przedsięwzięcia.

Pani Kierownik Małgorzata Łysik, została poproszona o wystąpienie i przedstawienie efektów realizowanego projektu, w kontekście rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych. Asystent wolontariatu integracyjnego (Joanna Mroczka) wraz ze swoimi wolontariuszami zajęła się przygotowaniem upominków dla uczestników imprezy, w formie obrazków wykonanych techniką decoupage. Wolontariusz Mateusz Setlak przygotował skecz pt. ,,Góral nad morzem”. Podkreślić należy, iż w trakcie imprezy, każdy nasz wolontariusz miał przydzielone swoje zadania do wykonania. O godzinie 10:00 nastąpiło powitanie zaproszonych gości przez Panią Prezes ,,Fundacji Inicjatywa” Olenę Garan oraz koordynatora projektu Pana Damiana Kierka. Po czym przypomniano założenia oraz cele projektu,, Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście, przedstawiając swoje opinie i spostrzeżenia dotyczące tego innowacyjnego przedsięwzięcia.

Najważniejszą częścią spotkania, było jednak przedstawienie przez każdą z placówek, rezultatów prowadzonych działań, w postaci filmików czy wystąpień wybranych wolontariuszy. Po czym nastąpiło uroczyste rozdanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w projekcie i wybranych szkoleniach.

Bardzo ważne dla wszystkich uczestników, było podziękowanie wszystkim organizatorom projektu za ich upór, zaangażowanie oraz determinację w dążeniu do osiągnięcia założonych celów, w tym jakże nowatorskim przedsięwzięciu.

Podsumowaniem imprezy był uroczysty obiad oraz część nieoficjalna w trakcie której możliwa była wymiana spostrzeżeń z innymi uczestnikami tego wspaniałego projektu. Nasi uczestnicy byli zachwyceni możliwością udziału w tym projekcie.
Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w kolejnych przedsięwzięciach, mających na celu ich rozwój społeczny. Chętnie chwalili się swoimi dokonaniami i zdobytymi umiejętnościami. Dostrzegli również korzyści oraz pozytywne zmiany w swoim życiu wynikające z udziału w projekcie ,, Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”. Wprawdzie wydarzenie to było podsumowaniem projektu, ale myślę jednak, że to piękny początek tej jakże nowatorskiej inicjatywy, aktywnie włączającej osoby niepełnosprawne w życie społeczne.

A tylko od nas, osób będących obok, wspierających podopiecznych w swoim samorozwoju, zależy, jak ta idea, będzie kontynuowana na co dzień, w społeczności lokalnej.

Autor: Joanna Mroczka