Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

Informacje dla osób starających się o przyjęcie

Menu dla: Informacje dla osób starających się o przyjęcie

Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.