Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

Pracownicy

Personel Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

 

KIEROWNIK

Małgorzata Łysik

 

Główny Księgowy

Robert Staniszewski

 
Dział Wspierająco - Aktywizujący

Marta Sudyka

Terapeuta

Joanna Mroczka

Terapeuta

Aleksandra Chomik

Terapeuta

Joanna Myśliwiec

Psycholog

Jagoda Łukaszewska

Instruktor ds. kulturalno - oświatowych

Anna Dziedzic - Kopa

Instruktor ds. kulturalno - oświatowych

Maria Kosińska

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kazimierz Zoła

Opiekun medyczny / kierowca

Wiesława Piątek

Opiekun medyczny

Beata Mastej

Opiekun

Personel pomocniczy

 Marek Łącki

Kierowca / konserwator