Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

Dostępność

Informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie mieści się wolno stojącym, parterowym budynku przy ul. Gorlickiej 10 w Nowym Żmigrodzie, gmina Nowy Żmigród, powiat Jasielski,. Budynek jest własnością Powiatu Jasielskiego, a pozostaje w trwałym zarządzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, decyzją Zarządu Powiatu Jasielskiego.

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Główne wejście wyposażone jest w podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych fizycznie, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku prowadzą dwa schody i taras. Stopnie schodów oznakowane taśmą kontrastową. Schody wyposażenie w poręcz. Drzwi wejściowe o szerokości - 170 cm.

Korytarz (ciąg komunikacyjny) o szerokości 270cm, posiada zamontowane odbojnice drewniane (poręcze) ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Drzwi do wszystkich pomieszczeń ŚDS posiadają szerokość 90 cm, bez progów. Do szatni uczestników prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych z poręczami.

Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Do udogodnień umożliwiającym funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym należą:
- wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- szerokie, dwuskrzydłowe drzwi do wejścia głównego – szerokość 173 cm
- szerokie drzwi do pomieszczeń – szerokość 90cm,
- brak progów,
- wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie
- uchwyty w toaletach,
- natryski w łazienkach z płaskimi brodzikami, posiadają pochwyty,
- szeroki korytarz – szerokość 270 cm,
- pochwyty – odbojnice na korytarzu,
- podjazd (pochylnia dla osób niepełnosprawnych) z poręczami do szatni uczestników.
 

 Informacje o dostępności niniejszego serwisu internetowego

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.